MAN B&W 28 / 32

MAN B&W 28 / 32

280 * 4,95 * 10,40 mm ATEŞ SEGMANI

280 * 5 * 10,40 mm ATEŞ SEGMANI

280 * 5 * 10,40 mm ATEŞ SEGMANI SIYIRICI TİP

280 * 8 * 8,35 mm KROM HELEZYON YAĞ SEGMANI